Rastusa

Eko Park Novosti

Rastuša, riznica praistorije

Riječ je o dokumentarnom arheološkom filmu o pećini Rastuša, najznačajnojoj arheološkoj lokaciji za istraživanje paleolita sjeverne Bosne

Eko-Park Novosti / 27. 09. 2016

Eko Park

Društvo arheologa Republike Srpske u saradnji sa Muzejom Republike Srpske i filmskim stvaraocima, radi na projektu prvog dokumentarnog arheološkog filma Republike Srpske "Rastuša, riznica praistorije".

Riječ je o dokumentarnom arheološkom filmu o pećini Rastuša, najznačajnojoj arheološkoj lokaciji za istraživanje paleolita sjeverne Bosne. Pećina Rastuša je izuzetan potencijal za edukativan, informativan, vizuelno atraktivan i nadasve dinamičan dokumentarni film.

Eko Park

Njeno bogatstvo nije samo u arheološkim i paleontološkim eksponatima. Živi svijet Rastuše i danas je interesantan jer tamo obitavaju dvije vrste slijepih miševa, veliki potkovičar (Rhinolophus ferrumequinum) i južni potkovičar (Rhinolophus euryale). Sva navedena naučna multidisciplinarnost u populističkom smislu ima ogroman turistički potencijal.

Eko Park

Ne treba zaboraviti da je Banja Vrućica udaljena svega 12 kilometara. Film će biti namjenjen najširem mogućem auditorijumu, jer je u pitanju esejistički pristup temi, a film je namjenjen i televizijskom prikazivanju i festivalskim projekcijama. Materija će biti prilagođena gledaocima svih nivoa obrazovanja, iz različitih društvenih miljea. Navedeni projekat uveliko predstavlja korak dalje što se tiče kulturne baštine RS, i to iz više razloga: prvi je film ovakve vrste na našem području, pored stavljanja kulturnog nasljeđa u epicentar priče, promoviše kako rad arheologa tako i lokalnu zajednicu, a možda ponajviše turistički potencijal lokaliteta, opštine Teslić kao i Republike Srpske.

Izvor / drustvoarheologa-rs.com

  • Rade Stjepanović Poezija Ledine
  • Rade Stjepanović Poezija Obojene Boje i Ja
  • Stolarija Dakić
  • Kucni Majstor Slavisa Djukic
  • Planinarsko Drustvo Vizant
  • Cecava
  • Either Or App
  • Ljeb Info
  • Disko Bar Boki
  • Rade Design

previous

SEPTEMBER 2015

next

free counters
Close
Facebook
Twitter
Main Navigation

Rastuša Vrijeme