Rastusa

Novosti

Radno vrije ugostiteljskih objekata

Buka i javni red i mir određuju rad ugostiteljskih objekata

Novosti / 01. 11. 2013

Novosti

Odbornici Skupštine opštine Teslić na sjednici održanoj 30. oktobra usvojili su Odluku o određivanju radnog vremena u ugostiteljskim objektima na području opštine Teslić kojom se određuje radno vrijeme ugostiteljskim objektima koji posluju na području Teslića, kao i kriteriji za njihov produžen, odnosno skraćen rad.

Potreba za donošenjem nove Odluke proizašla je iz Zakona o ugostiteljstvu RS i Uredbe o kriterijumima za određivanje radnog vremena u ugostiteljskim objektima Vlade RS iz 2011. godine, koji su propisali obavezu da lokalne zajednice akte koji regulišu tu oblast prilagode Uredbi, a imajući u vidu da je staru opštinsku odluku o određivanju radnog vremena koja datira iz 2009. godine, ušlo se u postupak njenog donošenja.

Na bazi pristiglih zahtjeva, primjedaba i sugestija pristiglih od strane građana, kao i ugostitelja sačinjen je prijedlog odluke koji su bez značajnije rasprave usvojila i Skupština opštine Teslić, a koju karakterišu sljedeće odrednice.

Ugostiteljski objekti za ishranu i piće, mogu raditi u vremenu od 06,00 do 23,00 u zimskom periodu i od 06,00 do 24,00 časa, u ljetnom periodu

S obzirom na vrstu ugostiteljskog objekta i lokaciju, pojedini ugostiteljski objekti mogu raditi:

1) Noćni klubovi (disko klubovi, disko barovi, diskoteke, i sl.): u vremenu od 20,00 do 03,00 časa narednog dana i u zimskom i u ljetnom periodu,

2) Ugostiteljski objekti koji se nalaze u poslovno-stambenom objektu kolektivnog stanovanja (stambena zgrada) mogu raditiu u vremenu :

- noćni klubovi od 20,00 do 01,00 čas i u zimskom i u ljetnom periodu

- ostali ugostiteljski objekti za ishranu i piće od 06,00 do 23,00 časa u zimskom periodu a od 06,00 do 24,00 u ljetnom periodu

3) Saloni za posebne prilike (svadbeni saloni i sl.) od 7,00 do 3,00 časa i u zimskom i ljetnom periodu

Ugostiteljski objekti nisu smješteni u poslovno-stambenim objektima u dane vjerskih i republičkih praznika, mogu raditi jedan sat duže u odnosu na propisano radno vrijeme.

U odnosu na staru Odluku, novina juče usvojene Odluke jeste i definisanje nivoa bučnosti koji smije dopirati iz ugostiteljskog objekta.

Svi ugostiteljski objekti moraju ispunjavati uslove u pogledu zaštite od buke. Najviši dozvoljeni ekvivalent nivoa vanjske buke (mjeren na visini 1,7 m od nivoa terena, na udaljenosti 3-10 m od ugostiteljskog objekta) je 60 dBA u toku dana i 50 dBA u toku noći. U smislu ove odrednice dan se smatra vrijeme od 06,00 do 22,00 časova, a noć od 22,00 do 06,00 časova.

Novom Odlukom svim ugostiteljima, bez obzira na vrstu i lokaciju objekta, ostavljena je mogućnost da pojedinačno podnesu zahtjev Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti za rad u produženom radnom vremenu koje može iznositi najduže dva sata u odnosu na propisano radno vrijeme, što se ne odnosi na ljetne bašte i terase na kojima se pružaju ugostiteljske usluge.

Izvor / teslicozone

  • Rade Stjepanović Poezija Ledine
  • Rade Stjepanović Poezija Obojene Boje i Ja
  • Stolarija Dakić
  • Kucni Majstor Slavisa Djukic
  • Planinarsko Drustvo Vizant
  • Cecava
  • Either Or App
  • Ljeb Info
  • Disko Bar Boki
  • Rade Design

previous

SEPTEMBER 2015

next

free counters
Close
Facebook
Twitter
Main Navigation

Rastuša Vrijeme