Rastusa

Novosti

TE Stanari će prekršiti EU direktive

Sudeći prema dozvoli za TE Stanari, ona neće ispunjavati standarde EU u oblasti zaštite životne sredine

Novosti / 27. 11. 2013

Novosti

Sudeći prema dozvoli za TE Stanari, ona neće ispunjavati standarde EU u oblasti zaštite životne sredine. Nivoi emisija zagađenja koji su dozvoljeni u ekološkoj dozvoli su 2-10 puta viši od onih u zakonodavstvu EU…

Centar za životnu sredinu iz Banjaluke nedavno je završio “Analizu usklađenosti ekološke dozvole TE Stanari sa EU direktivama” koja je potvrdila ono što se već prepostavljalo, a to je da ukoliko se nastavi sa izgradnjom TE Stanari, Bosna i Hercegovina će prekršiti četiri veoma važne direktive Evropske unije.

Analiza, koju je uradio stručnjak iz Poljske, doc. dr Lešek Pazderski pokazuje da dozvola za izgradnju TE Stanari nije u skladu ni sa jednom od EU direktiva. “Dozvoljen nivo zagađenja za TE Stanari u ekološkoj dozvoli je 2-10 puta viši od dozvoljenog u zakonodavstvu EU, a dva do tri puta viši od dozvoljenih vrijednosti u direktivama EU koje je BiH već dužna da poštuje”, stoji u analizi.

Igor Kalaba, koordinator kampanje “Energija iz uglja-stanje, održivost, budućnost” rekao je da je izdavanjem ekološke dozvole za TE Stanari, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske dalo je dozvolu da se prekrše EU direktive. Postavlja pitanje ko će odgovarati kada institucije EU sankcionišu BiH zbog neodgovornih postupaka nadležnog ministarstva?

“Sudeći prema dozvoli za TE Stanari, ona neće ispunjavati standarde EU u oblasti zaštite životne sredine. Nivoi emisija zagađenja koji su dozvoljeni u ekološkoj dozvoli su 2-10 puta viši od onih u zakonodavstvu EU, a 2–3 puta viši od vrijednosti navedenih u EU direktivama koje je BiH, kao članica Energetske zajednice već dužna da poštuje”, napominje Kalaba.

Ističe da su posljedice zagađenja iz TE na ugalj višestruke.

Naravno, uvijek se prvo misli na zagađenje vazduha i bolesti respiratornog i kardiovaskularnog trakta koje ono uzrokuje. Nedavno je Svjetska zdravstvena organizacija službeno proglasila zagađenje vazduha jednim od uzročnika kancerogenih bolesti, a u dimu se nalaze i teški metali koji pogubno djeluju na nervni sistem. Takođe, dolazi do pojave kiselih kiša, a ugalj je među prvim i najznačajnijim uzrocima klimatskih promjena, najveće opasnosti sa kojom se čovječanstvo suočava”, rekao je Kalaba.

Istakao je da ne smijemo zaboraviti ni sve posljedice ukupnog ciklusa korištenja uglja – rudarenje, spaljivanje i odlaganje, a posljedice su uništavanje plodnog zemljišta, staništa divljih životinja i pejzaža, zagađenja vode i mijenjanja nivoa podzemnih voda.

Mnoga istraživanja pokazuju da spaljivanje uglja u Evropi godišnje prouzrokuje 23.300 preranih smrti i ekonomsku štetu od 54,7 milijardi evra godišnje.

“Klimatske promjene – učestale suše, poplave, razarajuće oluje i slične manifestacije promjene klime već vidimo i na Balkanu, ne samo u nekim dalekim zemljama. Ne znam za vas, ali meni se to čini kao problem koji hitno treba rješavati, a uraditi se može mnogo toga. Tehnologijama za korištenje obnovljivih izvora energije cijena opada svakodnevno, a energetska efikasnost u svim segmentima donosi ogromne uštede, posebno kod nas, gdje se enormne količine energije gube pri proizvodnji, distribuciji i potrošnji”, objašnjava Kalaba.

KOJA JE ALTERNATIVA?

Naš sagovornik ističe da problem treba posmatrati sa različitih aspekata.

“Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora je stvarna i hitna potreba ne ‘samo’ zbog zagađenja, već i zbog činjenice da je fosilnih goriva sve manje i da je ova promjena neminovna, a da će svako odlaganje učiniti ionako bolnu tranziciju još bolnijom. Alternative postoje u svim fazama upravljanja energijom, od proizvodnje, prenosa, distribucije do konačne potrošnje – efikasniji električni uređaji, stambeni objekti koji štede energiju i toplotu, a ne treba zaboraviti i promjene navika građana”, kaže Kalaba.

Napominje da je odgovornost za ovaj problem snose institucije koje se bave pitanjima energija i zaštite životne sredine, od državnog do lokalnog nivoa.

“Građani od njih očekuju da će djelovati odgovorno prema našem zdravlju i životnoj sredini. Nažalost, na tom planu se premalo i presporo radi. Odgovorni za energiju i zaštitu životne sredine na svim nivoima vlasti u našoj državi snose posebnu krivicu, jer svojim kratkoročnim razmišljanjem i djelovanjem u pogrešnom smjeru naše društvo čine ovisnim o prljavoj energiji koja nas sve skupo košta, a nas koji pokušavamo građane upozoriti na sve posljedice koje su ogromne i neizbježne, prikazuju kao protivnike ekonomskog napretka i otvaranja novih radnih mjesta”, kaže Kalaba i dodaje da dio krivice snosimo svi mi, kao članovi društva koje svakodnevno propada, a koji prećutno pristajemo na sve što ova vlast pogrešno radi.

“Šta ćemo reći djeci i unucima kada nas budu pitali zašto nismo nešto uradili kada smo znali šta vlasti rade i koje su posljedice”, pita se Kalabai ističe da ljudi uglavnom ne razmišljaju na duge staze, ali i da smo do danas istrošili sva moguća opravdanja za neodgovorno ponašanje.

“Nauka i filozofija su nam pružili nevjerovatna oruđa. Nevjerovatna otkrića su nam omogućila da vidimo najmanje ćelije i udaljene galaksije, a najumniji među nama su nam sve to protumačili i predstavili nam jedan kompleksan svjet koji je živ i u kojem su svi njegovi dijelovi neraskidivo povezani. Mi samo trebamo slušati. Situacija što se tiče svjesnosti se sporo razvija, ali ide na bolje, definitivno. Nezapamćen broj ljudi u našem istorijskom razvoju ima pristup znanju, i sve više je svjesnih i voljnih da djeluju. Pitanje koje ostaje je da li imamo dovoljna vremena za razvoj te svijesti, prije nego što bude prekasno”, zaključuje Kalaba.

Podsjetimo da je sredinom maja ove godine u Stanarima kod Doboja zvanično otpočela izgradnja Termoelektrane Stanari, investicije ukupne vrijednosti 400 miliona evra. Investitor, EFT Grupa, u sumarnom iznosu u projekat ulaže oko 600 miliona evra, a pored osnovne investicije u TE Stanare, previđeno je i ulaganje 150 miliona evra u modernizaciju rudnika Stanari.

Prema trenutnoj dinamici, najavljeno je da će radovi na izgradnji ove termoelektrane, čiji će proizvodni kapaciteti iznositi 300 megavata, trajati naredne tri godine.

Na internet stranici EFT Rudnik i Termoelektrane Stanari piše da će TE Stanari koristiti najsavremenije tehnologije, a godišnje će proizvoditi oko dva miliona megavat časova električne energije. Napominje se da će ova elektrana biti prva u Bosni i Hercegovini koja će u potpunosti funkcionisati u skladu sa direktivama Evropske Unije o zaštiti životne sredine.

Kada je u pitanju zaštita životne sredine ističe se da procjena uticaja na životnu sredinu za projekat TE Stanari pripremljena u skladu sa najvišim standardima.

“Cilj ove procjene je da osigura da sva pitanja zaštite životne sredine budu razmotrena i uzeta u obzir. Procedura ove procjene se sastojala od jednogodišnjeg procesa sveobuhvatnog nadzora, pripreme izvještaja i njegovog predstavljanja javnosti. Cilj izvještaja i kasnijeg javnog savjetovanja je bio da se minimizira uticaj na životnu sredinu. Ovu Studiju su pripemili IPSA konsultanti i vodeći međunarodni konsultanti Mott MacDonald, a u skladu sa zakonskom regulativom i preporučenom praksom Evropske Unije”, stoji na ovoj internet stranici.

Izvor / stanari

  • Rade Stjepanović Poezija Ledine
  • Rade Stjepanović Poezija Obojene Boje i Ja
  • Stolarija Dakić
  • Kucni Majstor Slavisa Djukic
  • Planinarsko Drustvo Vizant
  • Cecava
  • Either Or App
  • Ljeb Info
  • Disko Bar Boki
  • Rade Design

previous

SEPTEMBER 2015

next

free counters
Close
Facebook
Twitter
Main Navigation

Rastuša Vrijeme