Rastusa

Novosti

Konferencija u Kardijalu / Teslić

Održana prva BiH Konferencija o socijalnoj uključenosti povratnika u BiH

Novosti / 24. 01. 2012

Novosti

U hotelu Kardijal u Tesliću održana Konferencija o socijalnoj uključenosti povratnika u BiH 04. i 05. januara ove godine u hotelu Kardijal u Tesliću je održana prva u BiH Konferencija o socijalnoj uključenosti povratnika u BiH. Ova konferencija je završni događaj u sklopu velikog projekta ''Sport kao instrumet socijalne inkluzije dijece u povratničkim predinama opština Doboj, Teslić, Derventa, Brod, Bijeljina, Janja, Srebrenica, Bratunac'' koji implementira Univerzalna škola sporta Jelah. Ovaj projekat su finasijski podržali Fondacija za socijalno uključivanje u BiH i Federalno ministarsto raseljenih osoba i izbjeglica.

Cilj konferencije je da pošalje jednu jasnu poruku javnosti i svim našim i vašim korisnicima a koja će imati svoj uticaj na agente promjena, nvo aktiviste, donosioce odluka i sve one koji svesrdno pomažu razvoj lokalnih zajednica u BiH, da shvate da smo svi mi dio jedne cijeline i ovog društva koje mora da zajedničkim trudom i zalaganjem ide sigurnim koracima napred stazama razvoja, napredtka i pozitivnih promjena za sigurniju i bolju zajedničku budućnost svih građana i stanovnika BiH na njenom putu prema Europskoj uniji.

Na konferenciji pored donatora Direktorice Fondacije za socijalno uključivanje Ranke Ninković-Papić i Ministra Adila Osmanovića ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica FBiH bili su još mnogi drugi prestavnici drugih ministarstava, fondacija, donatora, razvojnih agencija, opština, škola, medija, NVO-a koji rade sa socijalno ugroženm kategorijama, njih preko 60 učesnika.

Konferencija je pored toga doprinijela međusektoralnom partnerstvu i povezivanju na većem nivou, razmjeni iskustava i kreiranju predpostavki za buduće djelovanje.

Konferencija se bavila različitom tematikom relevantnom za oblast socijalnog uključivanja i to:

 1. -Instrumenti podrške održivom povratku u Bosni i Hercegovini
 2. -Strategija i primjena socijalne inkluzije isključenih grupa u Bosni i Hercegovini – dobre prakse (zapošljavanje i socijalna zaštita)
 3. -Međusektoralno partnerstvo, neophodnost za održivi razvoj
 4. -Strategija i primjena socijalne inkluzije isključenih grupa u Bosni i Hercegovini – dobre prakse (zapošljavanje i socijalna zaštita
 5. -Održivost povratka
 6. -Podrška lokalnim inicijativama u oblasti socijalnog uključivanja u Bosni i Hercegovini
 7. -Socijalna inkluzija najugroženijih grupa u Bosni i Hercegovini
 8. -Obrazovanje i zapošljavanje – potreba, dostupnost i uključenost
 9. -Uticaj partnerstva na održivost programa – međusektoralno partnerstvo i saradnja na više nivoa
 10. -Poboljšanje socijalne inkluzije na lokalnom nivou kroz socijalnu ekonomiju

Nakon rada u grupama doneseni su zaključci i preporuke konferencije. Želja organizatora Univerzalne škole sporta je da nakon konferencije publicira jedan elektronski bilten koji treba da nosi jednu poruku sa konferencije prema svim strukturama u zemlji.

Učesnici su pohvalili i pozdravili sam događaj i način organizacije ovog događaja te apelovali na još više ovakvih skupova.

Napisao / www.dobojcafe.com

 • Rade Stjepanović Poezija Ledine
 • Rade Stjepanović Poezija Obojene Boje i Ja
 • Stolarija Dakić
 • Kucni Majstor Slavisa Djukic
 • Planinarsko Drustvo Vizant
 • Cecava
 • Either Or App
 • Ljeb Info
 • Disko Bar Boki
 • Rade Design

previous

SEPTEMBER 2015

next

free counters
Close
Facebook
Twitter
Main Navigation

Rastuša Vrijeme