Rastusa

Novosti

Izbori u mjesnim zajednicama 2014

Izbori će biti održani u svim mjesnim zajednicama na području opštine Teslić dana 13.04.2014. godine

Novosti / 09. 03. 2014

Novosti

Opštinska izborna komisija Teslić obavještava sve političke stranke, udruženja građana i građane opštine Teslić da je Skupština opštine Teslić, na sjednici održanoj dana 20.02.2014. godine, donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica.

Izbori će biti održani u svim mjesnim zajednicama na području opštine Teslić dana 13.04.2014. godine (nedjelja) u vremenu od 09.00 do 17.00 časova.

Izbore za savjete mjesnih zajednica sprovodi Opštinska izborna komisija Teslić i Birački odbori u skladu sa odgovarajućim odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, Izbornog zakona Republike Srpske, Zakona o lokalnoj samoupravi, Uputstva o organizovanju i sprovođenju izbora za članove savjeta mjesne zajednice, Statuta opštine Teslić i Odluke o obrazovanju mjesnih zajednica na području opštine Teslić.

Kandidate za članove savjeta mjesnih zajednica mogu predlagati sve političke stranke koje na području opštine Teslić imaju opštinski odbor ili drugi vid organizacije, udruženja građana koja djeluju na području opštine Teslić i grupe građana (ovlašteni predlagači) i to:

 1. - Najmanje 30 građana koji imaju prebivalište na području mjesne zajednice, a mjesna zajednica ima do 1000 registrovanih birača,
 2. - Najmanje 50 građana koji imaju prebivalište na području mjesne zajednice, a mjesna zajednica ima od 1000 do 5000 registrovanih birača,

Predlagači predlažu najviše onoliko kandidata koliko se bira članova savjeta za tu mjesnu zajednicu, a predloženi kandidati moraju da budu upisani u Centralni birački spisak i da imaju prebivalište na području mjesne zajednice za čiji se savjet kandiduju. Prilikom predlaganja kandidata ovlašteni predlagači moraju voditi računa o ravnopravnoj polnoj zastupljenosti i u skladu sa članom 20. Zakona o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine ", broj 32/10-prečišćeni tekst), tako da je jedan od polova zastupljen najmanje 40% na kandidatskoj listi, kao i o teritorijalnoj zastupljenosti mjesne zajednice.

Zahtjevi za ovjeru kandidatskih listi podnose se na propisanim obrascima Opštinskoj izbornoj komisiji, a rok za predaju kandidatskih listi je 28.03. 2014. godine do 15.00 časova.

Ovlašteni predlagači mogu predložiti po jednog člana biračkog odbora i njegovog zamjenika za provođenje izbora u mjesnoj zajednici u kojoj su podnijeli kandidatsku listu za izbor č lanova savjeta mjesne zajednice. Članovi biračkih odbora moraju biti upisani u Centralni birački spisak mjesne zajednice za koju se predlažu za imenovanje i moraju imati najmanje završnu srednju školu, odnosno III, IV ili V stepen stručne spreme, stručnost i iskustvo u provođenju izbora.

Prijedlozi za imenovanje za člana biračkog odbora podnose se Opštinskoj izbornoj komisiji uz svojeručno potpisanu izjavu predloženog člana biračkog odbora na propisanom obrascu. Rok za predaju prijedloga za imenovanje za člana biračkog odbora je 28.03.2014. godine do 15.00 časova.

Svi potrebni obrasci mogu se preuzeti u prijemnoj kancelariji opštine Teslić i na web stranici opštine Teslić www.opstinateslic.com.

Uputstvo o rokovima izbornih aktivnosti za održavanje izbora za članove savjeta mjesnih zajednica opštine Teslić mogu se preuzeti na web stranici opštine Teslić.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 053/411- 505.

Izvor / opstinateslic

 • Rade Stjepanović Poezija Ledine
 • Rade Stjepanović Poezija Obojene Boje i Ja
 • Stolarija Dakić
 • Kucni Majstor Slavisa Djukic
 • Planinarsko Drustvo Vizant
 • Cecava
 • Either Or App
 • Ljeb Info
 • Disko Bar Boki
 • Rade Design

previous

SEPTEMBER 2015

next

free counters
Close
Facebook
Twitter
Main Navigation

Rastuša Vrijeme