Rastusa

Novosti

Програм изградње некатегорисаних путева

Планом капиталних инвестиција за период од 2015 до 2018. године предвиђено је да се у 2016. годи-ни у некатегорисану путну мрежу општине Теслић уложи 1.400.000,00 КМ

Novosti iz okoline / 20. 04. 2016

Novosti

Планом капиталних инвестиција за период од 2015 до 2018. године предвиђено је да се у 2016. годи-ни у некатегорисану путну мрежу општине Теслић уложи 1.400.000,00 КМ, с тим да је овим Планом предвиђено да ће се годишњим програмом дефинисати конкретна структура путних дионица, које ће се гра-дити.

У складу са усвојеним Планом капиталних инве-стиција, Скупштина општине Теслић донијела је Одлу-ку о кредитном задужењу којом је, између осталог, предвиђено да се у изградњу некатегорисане путне мреже уложи 1.000.000,00 КМ. Разлика до укупно предвиђених улагања у некатегорисану путну мрежу у 2016. години обезбиједиће се из средстава предвиђе-них за ове намјене у буџету Општине, из средстава обезбијеђених кроз лично учешће грађана из средстава која ће се обезбиједити путем донација и једним дије-лом из кредитних средстава која су након спроведеног поступка јавне набавке, остала неангажована, а била су предвиђена за локалну путну мрежу.

Предложени Програм изградње некатегориса-не путне мреже, израђен је уз поштовање пристиглих захтјева за 2016. годину из мјесних заједница и на основу објективне процјене извора финансирања.

Приликом сагледавања захтјева мјесних заје-дница и дефинисања конкретних путних дионица, пре-дност је дата путним дионицама чија изградња је ра-није започета и путним дионицама за чију изградњу су грађани обезбиједили суфинансирање и дионицама за које су обезбијеђена донаторска средства.

Ovo su samo neke dionice koje ce biti uradjene:

 1. Чечава-Савковићи, асфалтирање припремљене дионице дужине 2.000м, ширине 3 м 100.000,00 KM
 2. Укриница-Бијелци, пресвлачење бетонираног пута у дужини од 350 м, ширине 3 м 15.000,00 KM
 3. Растуша-Илинчићи, асфалтирање припремљене дионице у дужини од 800м, ширине 3 м 40.000,00 KM
 4. Ступе-црква Ступе, асфалтирање дионице у дужини 400 м, ширине 3 м 30.000,00 KM

Citavu listu mozete preuzeti klikom ovdje.

Izvor /

 • Rade Stjepanović Poezija Ledine
 • Rade Stjepanović Poezija Obojene Boje i Ja
 • Stolarija Dakić
 • Kucni Majstor Slavisa Djukic
 • Planinarsko Drustvo Vizant
 • Cecava
 • Either Or App
 • Ljeb Info
 • Disko Bar Boki
 • Rade Design

previous

SEPTEMBER 2015

next

free counters
Close
Facebook
Twitter
Main Navigation

Rastuša Vrijeme