Rastusa

Novosti

Nekontrolisana eksploatacija šljunka na području Teslića!

Ko bez dozvole kopa šljunak na području opštine Teslić

Novosti iz okoline / 20. 03. 2018

Novosti

Iako je pao snijeg, nije mogao u potpunosti pokriti tragove nekontrolisane i nelegalne eksploatacije šljunka. Osim što se eksploatacijom ugrožavaju riječni tokovi, kopanje šljunka povećalo je negativne efekte poplava.

Zbog nezakonitosti Republika Srpska godišnje gubi milione.

Ko bez dozvole kopa šljunak na području opštine Teslić i zbog čega im nadležni gledaju kroz prste?

Izvor / eteslic

  • Rade Stjepanović Poezija Ledine
  • Rade Stjepanović Poezija Obojene Boje i Ja
  • Stolarija Dakić
  • Kucni Majstor Slavisa Djukic
  • Planinarsko Drustvo Vizant
  • Cecava
  • Either Or App
  • Ljeb Info
  • Disko Bar Boki
  • Rade Design

previous

SEPTEMBER 2015

next

free counters
Close
Facebook
Twitter
Main Navigation

Rastuša Vrijeme