Rastusa

Novosti

Saznaj više o Banji Kulaši

Oko 14 kilometara od Prnjavora, na pravcu za Teslić, podno planine Ljubić (596m n.v.) nalazi se Banja Kulaši

Novosti iz okoline / 27. 03. 2018

Novosti

Oko 14 kilometara od Prnjavora, na pravcu za Teslić, podno planine Ljubić (596m n.v.) nalazi se Banja Kulaši koja od početka 2015. posluje kao Banja Kulaši d.o.o. i od tada je u vlasništvu preduzetnika iz Prnjavora, koji je odmah krenuo u kompletno, detaljno preuređenje i u najmoderniju rekonstrukciju, sa željom da je pored domaćeg tržišta, plasira i širom Evrope. Da je plasira kao jednu modernu i profesionalno organizovanu, adekvatno opremljenu Banju i shodno svemu tome, s vrhunski obučenim personalom.

Banja Kulaši je građena pored izvora sa izuzetno ljekovitom i jedinstvenom visokoalkalnom sulfidno oligomineralnom hipotermalnom vodom od 27-28oC koja je bakteriološki potpuno sterilna s konstantnom kvalitetom i nevjerovatno visokim pH faktorom od 11,75 a po sadašnjim saznanjima u Evropi do sada, pored ovog izvora, su poznata još samo dva, a u svijetu još dodatnih 4 tj. ukupno još 6 izvora sa termomineralnom vodom sličnog kvaliteta!

Novosti

Visokoalkalne vode kao takve su tek skoro prepoznate od strane američkih geologa 1967. godine.

Vodom Banje Kulaši su se koristili još Rimljani, koji su posebno cijenili tople sumporne vode za potrebe svojih povlaštenih društvenih slojeva ali i za potrebe rehabilitacije svojih ranjenih i oboljelih boraca.

Efikasnosti i djelotvornost vode Banje Kulaši je dokazana u preko 90% slučajeva koji su je u propisanim vremenskim terapijama koristili.

Naročito je efikasna kod liječenja:

 1. – Psorijaze, neurodermitisa, ekcema kao i kod mnogih kožnih bolesti
 2. – Kod bolesti bubrega i mokraćnih puteva ( Kamenac bubrega i mokraćnog mjehura, hroničnih infekcija …)
 3. – Bolesti organa za varenje (gastritis, čir na želucu …)
 4. – Bolesti ženskih polnih organa
 5. – Povišen krvni pritisak, holesterol, dijabetes Tip 2,
 6. – Posljedica tjelesnih povreda i lokomotornog aparata (reumatizam)

Dalja intenzivna i profesionalna istraživanja o ljekovitosti i efikasnosti termalne vode Banje Kulaši su u toku, a trenutno se dogovara nova analiza po najvišim svjetskim standardima koju treba ponovno (nakon 1980. godine) uraditi najpoznatiji i najcjenjeniji FRESENIUS institut iz Taunusstein-a u Njemačkoj.

Novosti

Primjena i način primjene uz ev. potrebnu i odgovarajuću termičku pripremu za pojedine terapijske procedure: Banjanjem, kupanjem, plivanjem (Hidrokinezioterapija), pijenjem, ispiranjem, orošavanjem, inhalacijama i oblogama.

U doba Austrougarske, izvršen je prvi put detaljan popis i opis svih prirodnih izvora u BiH a zatim i prve detaljnije fizičko-hemijske analize 1888. godine od strane Ernsta Ludwig-a koje je dokumentovao 1890. godine.

Nakon toga je Friedrich Katzer radio nove analize voda prirodnih izvora, za svoje knjige „Geologija BiH“ 1 i 2 izdanih 1924. i posthumno 1925. a prije toga su iste objavljene pod naslovom „Poznavanje mineralnih vrela Bosne“

Novosti

1919. god. u „Glasniku Zemaljskog Muzeja BiH“ među kojima je bila i voda s izvora Banje Kulaši.

1936. godine je Laza Nenadović uvrstio Banju Kulaši kao Banju od lokalnog značaja.

1951. godine je kod istražnih radova izbušeno 5 istražnih bušotina, dubine od 40,90m do 56,00m s kojima je rukovodio poznati akademik Josip A. Bać prilikom kojih je dokazana akumulacija arteških termalnih voda.

1972– 73. godine su rađena istraživanja na bušotinama s kojima je rukovodio dr. B. Djerković a koja su dobrim dijelom korigovana, kao i sama dubina bušotina, kod sljedećih novih istraživanja, koja su rađena 7 godina kasnije. Pri tome je naučnica farmacije Renata Novak predložila da se naučno ispitaju medicinske indikacije i terapijskog efekta „ove nove grupe termomineralnih voda.“

Tada je još dr. B. Djerković otkrio u term. vodi dva rijetka minerala SUOLUNIT i TOBERMORIT.

1979- 80. je R.O. „Geoinženjering“ – Sarajevo, O.O.U.R. „Institut za Hidrologiju i Hidrotehniku“ – Ilidža po nalogu Rep. komiteta BiH za industriju i Opštine Prnjavor a uz kooperaciju OOUR Fizika, energetika i primjene – Zagreb, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Medicinskog fakulteta – Zagreb, izradio opširni elaborat o hidrogeološkom istraživanju termalnih voda Banje Kulaši kod Prnjavora. Tada još je najpriznatiji Fresenius Institut dao svoje mišljenje, kako se u ovdje radi o specifičnoj vodi, te da vode sa ovoliko visokim pH faktorom (11,75) u njemačkoj nisu do tada bile poznate.

Pored toga je utvrđeno da su termalne vode (Banja Kulaši) i rashlađene termalne vode starije od 30 godina, što garantuje postojanost, količinski dotok i kvalitet ljekovite i jedinstvene vode, nezavisno o bilo kakvim vanjskim vremenskim uslovima.

Nakon drugog svjetskog rata Banja Kulaši je pripojena ugostiteljskom državnom preduzeću u Prnjavoru i u sastavu istog je ostala sve do početka 2015. godine, kada je preuzima u privatno porodično vlasništvo prnjavorski preduzetnik s namjerom da je uvede u evropsku porodicu banja (Evropsko udruženje ljekovitih Banja), gdje po prirodi stvari realno i pripada.

Izvor / banja kulasi

 • Rade Stjepanović Poezija Ledine
 • Rade Stjepanović Poezija Obojene Boje i Ja
 • Stolarija Dakić
 • Kucni Majstor Slavisa Djukic
 • Planinarsko Drustvo Vizant
 • Cecava
 • Either Or App
 • Ljeb Info
 • Disko Bar Boki
 • Rade Design

previous

SEPTEMBER 2015

next

free counters
Close
Facebook
Twitter
Main Navigation

Rastuša Vrijeme