Rastusa

Rastusa Novosti

Za puteve u Rastuši 225.000,00 KM

Skupština opštine Teslić na sjednici održanoj 27.03.2013.godine donijela je Program izgradnje I održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva

Rastusa Novosti / 13. 05. 2013

Rastusa

Skupština opštine Teslić na sjednici održanoj 27.03.2013.godine donijela je Program izgradnje I održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva i mostova na području opštine Teslić u 2013.godini. Programom je planirano da opština ove godine za rekonstrukciju i modernizaciju puteva izdvoji 1.948.000,00 KM. Od ovog iznosa za puteve u Rastuši je planirano 225.000,00 KM i to:

1.Lokalni put Teslić-Ukrinica-Čečava-Kremenjaš

Završetak radova na dionici Rastuša-Kremenjaš,u dužini 1200 m,sa širinom asfaltnog kolovoza 4,0 m.Planirana sredstva iznose 150.000,00 KM,a obaveza finansiranja u potpunosti pripada opštinskom budžetu.

2.Nekategorisani put Ukrinica-Markovići-Savičići

Planiran je završetak radova na započetoj dionici od Ukrinice,u dužini 1000 m,sa širinom asfaltnog kolovoza 3,0 m.Za ovu dionicu puta planirana su sredstva u iznosu 75 000,00 KM.

Realizacija ovog programa će značajno poboljšati uslove života na ovom prostoru.

Cijeli program mozete preuzeti ovdje

Izvor: www.opstinateslic.com

Napisao / Neđo Marković

  • Rade Stjepanović Poezija Ledine
  • Rade Stjepanović Poezija Obojene Boje i Ja
  • Stolarija Dakić
  • Kucni Majstor Slavisa Djukic
  • Planinarsko Drustvo Vizant
  • Cecava
  • Either Or App
  • Ljeb Info
  • Disko Bar Boki
  • Rade Design

previous

SEPTEMBER 2015

next

free counters
Close
Facebook
Twitter
Main Navigation

Rastuša Vrijeme