Rastusa

Rastusa Novosti

Program izgradnje za 2014. godinu

Rastusa Novosti / 09. 04. 2014

Rastusa

Skupština opštine Teslić na sjednici održanoj 26.03.2014.godine donijela je Program izgradnje i održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva i mostova na području opštine Teslić u 2014.godini.

Imajući u vidu planirana budžetska sredstva za ove namjene,nivo ostvarenih a neizmirenih obaveza i nerealizovane aktivnosti iz Programa koji se odnosi na 2013.godinu,za nastavak rekonstrukcije i modernizacije lokalne putne mreže u 2014.godini planira se uložiti 945.209,00 KM.

Planirani nivo ulaganja u nastavak rekonstrukcije i modernizacije lokalne putne mreže finansirati će se sa 465.209,00 KM sredstvima ostvarenim od naknade za šume u 2014.godini, a 480.000,00 KM će se pokriti ostalim budžetskim prihodima.

Na području Rastuše, Programom je predviđen završetak radova na započetoj dionici puta od Ukrinice prema Markovićima u dužini 1022 metara. Planirana sredstva za ovu dionicu iznose 80.000,00 KM,a obaveza finansiranja u potpunosti pripada opštinskom budžetu.

Citav program mozete preuzeti ovdje

Izvor / Neđo Marković

  • Rade Stjepanović Poezija Ledine
  • Rade Stjepanović Poezija Obojene Boje i Ja
  • Stolarija Dakić
  • Kucni Majstor Slavisa Djukic
  • Planinarsko Drustvo Vizant
  • Cecava
  • Either Or App
  • Ljeb Info
  • Disko Bar Boki
  • Rade Design

previous

SEPTEMBER 2015

next

free counters
Close
Facebook
Twitter
Main Navigation

Rastuša Vrijeme