Rastusa

Rastusa Novosti

Nahija Tešanj

Selo Rastusa se pominje kao dio Tesnja izmedju 1570 i 1600 godine

Rastusa Novosti / 29. 01. 2018

Rastusa

Dokument u kom se vidi da se selo Rastusa pominje kao dio Tesnja izmedju 1570 i 1600 godine.

Ovdje je samo mali isjecak iz dokumenta gdje se vidi da se izmedju sela Cecava, Ukrinica, Osivica, Ostruznja, Donja Radnja pominje i nasa Rastusa (Hrastuša).

"Seoska naselja tešanjske nahije, poredana uglavnom onako kako su popisana u navedenim izvorima, jesu: Trepče, Čečava, Kruševica i Osredci, Brići i Bilo Bučje, Snjegotina, Planje sa mahalom (zaseokom) Mrkotić; Gornja Modriča ili Kalošević s mahalama: Kruščica, Donja Radnja, Gornja Radnja i Cerovica; Donja Modriča ili Ukrinica s mahalama: Hlib, Hrastuša i Osivica;Omanjska smahalama: Nakljevići,Lešica? (Lešnica) i Vranjak; Česlica? ili Pojezna s mahalama: Dedelovci, Brestovo, Donja Ostružnja, Gornja Ostružnja i Crnica (danas Crnča), zatim: Gornje Ularice, Mravići, Šije, Lepenica, Hrvatin, Kreševo, Mošev Lug, Salići (mezra), Dobro Polje (mezra), Donje Ćenare? (Kenare), Osinja, Sivša, Ravna Bistrica, Mladoševica (mezra), Dugobrad, Mekiš, Raduša, Tugavići ili Vukojevići, Vukovo, Badanj (mezra) Stanovići blizu Jablanice (mezra) i Malkovac (vjerovatno današnji Miljkovac) blizu Ularica."

Vise o tome na stranicama 166 i 1771 ovog dokumenta.

Preuzmi Dokument

Izvor / Nedeljko Markovic

  • Rade Stjepanović Poezija Ledine
  • Rade Stjepanović Poezija Obojene Boje i Ja
  • Stolarija Dakić
  • Kucni Majstor Slavisa Djukic
  • Planinarsko Drustvo Vizant
  • Cecava
  • Either Or App
  • Ljeb Info
  • Disko Bar Boki
  • Rade Design

previous

SEPTEMBER 2015

next

free counters
Close
Facebook
Twitter
Main Navigation

Rastuša Vrijeme